Åbningstider og Priser

Åbningetider:

 

Jeg vil gøre opmærksom på, at dette ikke er de endelige tider, da det kommer an på dig og dine arbejdssituationer.

Mandag: 5.00 - 16.45

Tirsdag: 5.00 - 16.45

Onsdag: 5.00 - 16.45

Torsdag: 5.00 - 16.45

Fredag: 5.00 - 15.30

  

Priser:

Fuld tid hos mig: 7.800,-

 

Tilskud fra Billund kommune 2019:

0-2 årige: 75% af udgiften, dog maks. kr. 5.697,73 

Så din egenbetaling vil lyde på 2.102,27

 

 Tilskuddet svinger efter hvilke bopælskommune du kommer fra.

 

Du skal ikke betale skat af tilskuddet. Det gør jeg af min løn.

Der er mulighed for søskende rabat, som i den kommunale dagpleje.

Der betales alle årets 12. måneder, også under ferie og sygdom.

Forældrebetalingen opkræves månedsvis forud, dvs. pengene skal være til disposition senest den 1. i hver måned.Husk også at det er vigtigt at tegne en ulykkesforsikring på dit barn, da det er den, der skal dække, hvis barnet falder og slår sig i mit hjem, i haven eller andre steder.